Nora Haley Trophy

YearName
2021MALVIKA JHA
2020TANISHA SINGH
2019ALKA GARG
2018VIJAYA GOKHALE
2017HETAL ADESARA
2016INDU BHAMBRI
2015MALVIKA JHA
2010NEETA SETHI
2009MISS SHRADDHANJALI SINGH
2005MISS INDU BHAMBRI
2004MISS RASHI TIWARY
2003MRS SHAKTI SHARMA
2002MRS SUJATA SACHDEV
2001MISS ARCHANA OJHA
1999MRS R ANAND
1998MRS INDU BHAMBRI
1997MRS SHAKTI SHARMA
1996MRS V TRIPATHI
1995MRS SARITA REKHI
1994MRS S VERMA
1993MRS SHAKTI SHARMA
1992MRS SHAKTI SHARMA
1991MRS KIRAN MEHTA
1990MRS KIRAN MEHTA
1989MRS S VERMA
1988MRS SARAN
1987MRS KIRAN MEHTA
1986MRS KIRAN MEHTA
1985MRS KIRAN MEHTA
1984MRS KIRAN MEHTA
1983MRS CHAWLA
1982MRS INDU SINGH
1981MRS K PHADGAONKAR
1980MISS HAZARE
1979MRS KIRAN MEHTA