Gentleman Golfers of the Year

YearName
2022-23Navtez Singh
2021-22Navtez Singh
2020-21Navtez Singh
2019-20P K Dhawan
2018-19Navtez Singh
2017-18Navtez Singh
2016-17Pawan Marwa
2015PAWAN MARWA
2014PAWAN MARWA
2013RAJIV MEHTA
2012SHASHI TIWARY
2011RAYN D'COSTA
2010NITIN KHOSLA
2009KARAN TAUNK
2008COL. R SHAIKH
2007SANJAY JHA
2006NAVTEZ SINGH
2005ROHIT JENA
2004ARSHAD SHAIKH
2003JASPAL SINGH
2002RISHI KSHETTRY
2001RAVI RUNGTA
2000J S SAGGU
1998RAVI SHARMA
1997RAVI SHARMA
1996DR. C D SINGH
1995DR. C D SINGH
1994JASPAL SINGH & DR. C D SINGH
1993RAVI SHARMA
1992RAVI SHARMA
1991ATUL TAUNK
1990RAVI SHARMA
1989SHAMBHU TIWARI
1988N D KAMANI
1987MAJ. C R SUBIA
1986H S SABHARWAL
1985KULVIN SURI
1984CAPT. B P SINHA
1983BHUVAN KSHETTRY
1982JAVED KARIM
1981H S SABHARWAL
1980P BHANDARI
1979H S SABHARWAL
1978S N MISHRA
1977H S SABHARWAL